termékvisszaküldés Termekvisszakuldes
telefon

Rendeléssel kapcsolatos információk:

[email protected] - Hétfő-Péntek 7:00-17:00

Termékvisszaküldés

Vásárlástól való elállás:

Az Ön megrendelésének, azaz velünk kötött szerződésének a teljesítése során a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően járunk el.
A Távollévők között kötött szerződésről szóló 45/2014. (II.26) Kormányrendelet értelmében a Fogyasztónak jogában áll 14 napon belül a vásárlástól indoklás nélkül elállni. Amennyiben a Fogyasztó él a 14 napos elállási jogával, úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni társaságunknak. A 14 napos határidő (elállási határidő) attól a naptól kezdődik amikor a Fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy a csomagot átvette. Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Társaságunk az elállási jog gyakorlásáról való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles visszatéríteni a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, amennyiben a Fogyasztó a terméket már visszaszolgáltatta. Amennyiben a Fogyasztó az elállási joga gyakorlásával egyidejűleg a terméket nem küldte vissza, vagy a termék még Társaságunkhoz nem érkezett meg, úgy a termék visszaérkezését követő 14 napon belül köteles társaságunk az ellenszolgáltatásként megfizetett díjat visszafizetni Fogyasztónak. Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ellenérték visszajuttatása kizárólag átutalással történik, így kérjük, hogy elállási nyilatkozatában adja meg bankszámlaszámát. Elállás esetén az Eladó az átvett vételár, szolgáltatási díj után kamatot nem fizet.
Az elállási jog kizárólag csak akkor gyakorolható, amennyiben az áru hiánytalan, sérülésmentes. Amennyiben a termék a szokásos használat nyomait mutatja, úgy Társaságunk fenntartja magának a jogot arra, hogy az értékcsökkenés miatt egy arányos összeget visszatartson és a vételárat csak részben térítse vissza. A vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Elállási joga gyakorlásához kérjük vegye igénybe mellékelt nyomtatványunkat. (nyomtatvány.link)

Amennyiben a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

Tájékoztatjuk t. Vásárlóinkat, hogy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. c.) pontja értelmében amennyiben webáruházunkban olyan nem előre gyártott terméket kíván megrendelni, amelyet kifejezetten a fogyasztó urasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pl.: előre gyártott termék méretezéstől eltérő paraméterek megadása alapján) nem gyakorolhatja az elállás jogát, tekintettel arra, hogy a megrendelt termék beszerzése a fogyasztó személyéhez kötött. 

Kérjük, elállási szándékát ezzel a nyilatkozattal jelezze felénk! (Nyilatkozat)