Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató
telefon

Rendeléssel kapcsolatos információk:

[email protected] - Hétfő-Péntek 7:00-17:00

Adatvédelmi tájékoztató

A Szerelvény Szakáruház Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Béke u. 104, cégjegyzékszáma: 01-09-706522, adószám: 12851346-2-41, NAIH nyilvántartási szám: 146781), mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) bolti (offline) és online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a vásárlók és regisztrált felhasználók (továbbiakban: Ügyfél) személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás) teljesítése érdekében. Az Adatkezelő olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az Ügyfél fent megjelölt tevékenységek végzésével kapcsolatosan kezelt személyes adatait.

 

Az adatkezelő címe: 1135 Budapest, Béke u. 104,

 

Az adatkezelő elérhetősége: Telefon +36-1 205-3455, Fax: +36-1 205-3456, Mobil: +36-30-733-7252, E-mail:            [email protected]

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint az érintett hozzájárulása. Továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései a számlakibocsátás tekintetében.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az Ügyfél a fenti tevékenységek vonatkozásában - külön nyilatkozatban - kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatok kezeléséhez.

 

Az érintettek köre: vásárlók, regisztrált felhasználók, hírlevélre feliratkozók

 

A kezelt adatok köre: az Ügyfél, valamint a hírlevélre feliratkozók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, telefon, email, szállítási cím, számlázási cím.

 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, valamint hírlevél kiküldése.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Adatkezelő munkatársai és erre szerződött partnerei.

 

Az adatkezelés időtartama: Személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig kezeli. A hírlevélről történő leiratkozást követően 15 napon belül a személyes adatok törlésre kerülnek.

 

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:

Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Hírlevél tekintetében külön leiratkozási lehetőség van minden esetben a hírlevél alján található leiratkozás link használatával.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( http://naih.hu/ ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletéről, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényről itt olvashat: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)Cookie-k (sütik) kezelése
Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 • Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a weboldal az alábbi cookie-kat használja:

Cookiek:

 • PHPSESSID  - PHP munkamenet azonosító, a PHP session() használatával jön létre. A munkamenet-kezelést (session) arra használjuk, hogy információt tároljon a felhasználó beállításairól, vagy annak megváltozásáról a munkamenet minél jobb működése érdekében. A session információk ideiglenesek, és automatikusan törlődnek, miután a felhasználó elhagyta az oldalt.
 • _cfduid - az egyes felhasználók azonosítására használják egy megosztott IP-cím mögött, és a biztonsági beállításokat felhasználóként kerül használatra. Ha például a látogató egy kávézóban van, ahol egy több fertőzött gép található, de az adott látogató gépe megbízható, a cookie lehetővé teszi számára, hogy azonosítsuk és nem kérdezd meg újra a felhasználót. A cookie nem tárol semmilyen felhasználói azonosítónak a webes alkalmazásban, és nem tárol semmilyen személyazonosításra alkalmas információt.
 • Currency - felhasználó által kiválasztott valutát tárolja
 • language - a felhasználó által kiválasztott nyelvet
 • uvc - addtoany megosztás modul megosztások számának statisztikáját végzi 
 • Google Tag Manager - Web elemzés: Ezek a Sütik lehetővé teszik a számunkra, hogy elemezzük azt, ahogyan Ön a weboldalunkat használja, azáltal, hogy egy véletlenszerűen generált, egyedi azonosítót (ID) adnak az Ön eszközének, ami által az eszköze azonosíthatóvá válik a következő látogatásakor.
 • Facebook - A Facebook Pixel lehetővé teszi Facebook hirdetések optimalizálását, eredményességének mérését, illetve segít abban, hogy a célcsoport a Facebookon számukra releváns hirdetéseket lásson. 
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának vagy arra.

 

Tisztelettel,Szerelvény Szakáruház Kft. cégvezetése